Achtergrond

De Westerschelde is de linker (westelijke) vertakking van de Zeeschelde bij Antwerpen. De rechter (oostelijke) tak is tegenwoordig bekend als de Oosterschelde.

De rivier de Schelde (frans: L’Escaut, latijn: Scaldis) ontspringt in het noorden van Frankijk bij Gouy. Tot aan Gent wordt ze nog de de Bovenschelde genoemd en vervolgens Zeeschelde tot aan de Nederlandse grens. Langs het gehele stroomgebied van de Schelde wonen ongeveer 10 miljoen mensen.

De Westerschelde heeft een open verbinding met de Noordzee en is een belangrijke vaarroute voor de scheepvaart naar Antwerpen. Langs de oevers bij Vlissingen, Terneuzen en Antwerpen is de chemische-, metaal- en elektroindustrie sterk vertegenwoordigd. Ook voor de industrie in het achterland vormt de Westerschelde een onmisbare transportader voor zowel zeevaart als binnenvaart. Elk jaar varen ruim 50.000 schepen deze route. Per dag passeren 150 schepen de boulevard van Vlissingen.

De Westerschelde is een moeilijk bevaarbare route door de grote verschillen tussen eb en vloed. Sterke stromingen en zandplaten zoals bij het Nauw van Bath zijn vormen risicofactoren voor aanvaringen of vastlopen van schepen. Grote zeeschepen zijn verplicht bij Vlissingen een loods aan boord te nemen.

Behalve voor de beroepsvaart lopen er twee recreatieve vaarroutes (tussen Terneuzen en Vlissingen en tussen Terneuzen en Hansweert) die deel uitmaken van de Deltaroute.

De lengte van de Westerschelde is 113 km

westerschelde

FELIX SORTE TUA SCALDIS FONS LIMPIDISSIME

QUI A SACRO SCATURIENS AGRO

ALLUIS ET DITAS NOBILE BELGIUM

TOTQUE CLARAS URBES LAMBENS

GRAVIUS THETIDEM INTRAS

tractaat

Westerschelde in het nieuws

Westerschelde weetjes

 • Er zijn 8 soorten dolfijnen waargenomen
 • Er zijn 5 soorten zeehondachtigen waargenomen
 • In 2011 zijn er 1460 Zeehonden geobserveerd
 • Er zijn 21 zeezoogdieren waargenomen
 • in 1577 werden er voor het eerst potvissen waargenomen
 • De Westerscheldetunnel wordt gevormd door 2 kokers
 • De externe diameter van een koker is 11 meter
 • De interne diameter is 10,10 meter
 • Er zijn 26 kruisverbindingen tussen de twee hoofdkokers
 • De lengte van de geboorde tunnel bedraagt 6,6 km
 • Het diepste punt ligt op 60 meter onder de zeespiegel
 • De dikte van de hitte resistente wandbekleding is 27 mm
 • In 1995 begon de bouw van de Westerscheldetunnel
 • De tunnel werd in 2003 geopend
 • De lengte van de Schelde vanaf bron tot Noordzee is 360 km
 • De lengte van de Westerschelde is 113 km
 • De breedte is 2 tot 8 km
 • De lengte van de hoofdvaargeul is 95 km
 • De breedte van de hoofdvaargeul is 300 tot 530 meter
 • De diepte van de hoofdvaargeul is 51,44 tot 13,44 meter
 • De oppervlakte van de Westerschelde is 30.930 ha
 • Het gem. getijde verschil is 4,5 meter
 • de horizontale watersnelheid aan het wateroppervlak tijdens vloed is
  • 1,5 m/s in het noordelijke gedeelte
  • 0,8 m/s in het zuidelijke gedeelte
 • De max. waarden van golfhoogte tijdens harde storm is 2-3 meter (2008)
 • 9% of 2790 ha van de totale oppervlakte bestaat uit schorren
 • De totale lengte oeververdediging is 15 km
 • Het gem. zandtransport van de Westerschelde naar de Zeeschelde is 1 Mm³/jaar
 • Het gem. zandtransport van de Westerschelde naar de Noordzee is  3,19 Mm³/jaar
 • Vanaf 1895 wordt er permanent gebaggerd
 • 1100 jaar geleden werden de eerste inpolderingen uitgevoerd
 • In het Nederlandse deel begon het baggeren in 1923
 • De eerste verruiming van de vaargeul vond plaats tussen 1967 – 1978
 • De tweede verruiming vond plaats van 1997 tot 1998 (48/43 voet)
 • In 2010 heeft de derde verruiming plaatsgevonden
 • Oorspronkelijk moest 14,05 m³ gebaggerd worden voor een diepgang van 13 meter
 • De getij onafhankelijke diepgang is nu 13,10 meter
 • Het getij volume is 2,2 miljard m³ water
 • Van het water dat bij vloed binnenstroomt, stroomt maar 15% door tot de Zeeschelde
 • Van de beloodsing naar de Scheldehavens wordt
  • 27,5% door Nederlandse loodsen uitgevoerd
  • 72,5% door Vlaamse loodsen
 • Sinds 1991 is de Schelde radarketen operationeel