Vanuit het oogpunt der statistiek

CBS staat voor Centraal Bureau voor de Statistiek. Het heeft tot taak het publiceren van betrouwbare en samenhangende statistische informatie die inspeelt op de behoefte van de samenleving. De informatie die het CBS publiceert, omvat vele maatschappelijke aspecten, van macro-economische indicatoren als economische groei en consumentenprijzen, tot de inkomenssituatie van personen en huishoudens. Het onderzoeksprogramma wordt vastgesteld door de Centrale Commissie voor de Statistiek. Dit is een onafhankelijke commissie die waakt over de onafhankelijkheid, onpartijdigheid, relevantie, kwaliteit en continuïteit van het statistische programma.
Het CBS gebruikt bestaande registraties zoals het bevolkingsregister. Daarnaast verrichten ze onderzoeken door middel van interviews en enquêtes. Alle statistieken zijn via het internet beschikbaar via de databank.
Op deze pagina vind u een selectie van de door het CBS gepubliceerde gegevens over de stad Vlissingen. Hiermee krijgen we onder andere een overzicht van de bevolkingssamenstelling, energieverbruik, criminaliteit en financiële situatie. Op sommige tabbladen kunt u naar rechts scrollen voor extra gegevens.

In een nieuwsitem in December 2014 kwam Vlissingen als armste gemeente van Zeeland uit de bus. Echter niet afwijkend van het landelijk gemiddelde.

Gegevens over hoe Vlissingers het leven in hun eigen stad ervaren kunt u vinden onderaan op onze pagina Vlissingen Informatie.
Bevolking; geslacht, leeftijd, burgerlijke staat en regio, 1 januari
Gewijzigd op 18 april 2014. Verschijningsfrequentie: Eenmaal per jaar.
Onderwerpen Bevolking naar geslacht Bevolking: ongehuwd naar geslacht Bevolking: gehuwd naar geslacht Bevolking: verweduwd naar geslacht Bevolking: gescheiden naar geslacht
Mannen en vrouwen Mannen en vrouwen Mannen en vrouwen Mannen en vrouwen Mannen en vrouwen
Regio’s Perioden Leeftijd aantal
Vlissingen 2013 Totaal leeftijden 44451 19238 18248 2859 4106
Jonger dan 20 jaar 9193 9191 2
20 tot 65 jaar 26187 9682 12918 418 3169
65 jaar of ouder 9071 365 5328 2441 937
2014 Totaal leeftijden 44444 19383 17994 2857 4210
Jonger dan 20 jaar 9147 9143 4
20 tot 65 jaar 25988 9868 12499 402 3219
65 jaar of ouder 9309 372 5491 2455 991
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 17-11-2014
Beroepsbevolking; gemeenten
Gewijzigd op 27 juni 2014. Verschijningsfrequentie: Eenmaal per jaar.
Onderwerpen Bevolking (15 tot 65 jaar) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Bruto arbeidsparticipatie
Totaal bevolking (15 tot 65 jaar) Herkomst Totaal beroepsbevolking Totaal werkzame beroepsbevolking Totaal bruto arbeidsparticipatie
Autochtonen Allochtonen
Geslacht Regio’s Perioden x 1 000 %
Mannen en vrouwen Vlissingen 1996/1998 27.3 21.9 5.4 16.6 15.2 60.8
2000/2002 25.8 21.0 4.8 16.3 15.3 63.0
2011/2013 28.9 22.3 6.6 20.2 19.2 69.8
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 17-11-2014
Bevolkingsontwikkeling; regio per maand
Gewijzigd op 22 oktober 2014. Verschijningsfrequentie: Per maand.
Regio’s Onderwerpen Perioden 2014 januari* 2014 februari* 2014 maart* 2014 april* 2014 mei* 2014 juni* 2014 juli* 2014 augustus* 2014 september*
Vlissingen Bevolkingsontwikkeling Bevolking aan het begin van de periode aantal 44444 44469 44404 44401 44400 44372 44358 44287 44454
Levendgeborenen 26 29 33 41 39 36 35 37 40
Overledenen 46 26 32 31 43 34 46 33 38
Vestiging in de gemeente Totale vestiging 221 143 177 149 117 168 161 405 248
Vestiging vanuit een andere gemeente 143 117 157 122 93 117 130 243 190
Vestiging vanuit het buitenland 78 26 20 27 24 51 31 162 58
Vertrek uit de gemeente Totaal vertrek (inclusief administrat… 176 211 181 160 141 184 221 242 190
Vertrek naar een andere gemeente 117 164 132 101 110 121 175 201 154
Vertrek naar buitenland Vertrek naar buitenland inclusief adm… 59 47 49 59 31 63 46 41 36
Vertrek naar buitenland exclusief adm… 51 29 20 33 21 43 43 38 25
Administratieve correcties Saldo administratieve correcties -8 -18 -29 -26 -10 -20 -3 -3 -11
Administratieve opnemingen 12 9 6 9 10 5 12 6 15
Administratieve afvoeringen 20 27 35 35 20 25 15 9 26
Bevolkingsgroei Bevolkingsgroei 25 -65 -3 -1 -28 -14 -71 167 60
Bevolkingsgroei, relatief % 0.06 -0.15 -0.01 0.00 -0.06 -0.03 -0.16 0.38 0.13
Bevolkingsgroei sinds 1 januari aantal 25 -40 -43 -44 -72 -86 -157 10 70
Bevolkingsgroei sinds 1 januari, rela… % 0.06 -0.09 -0.10 -0.10 -0.16 -0.19 -0.35 0.02 0.16
Bevolking aan het einde van de periode aantal 44469 44404 44401 44400 44372 44358 44287 44454 44514
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 17-11-2014
Huishoudens; samenstelling, grootte, regio, 1 januari
Gewijzigd op 22 augustus 2014. Verschijningsfrequentie: Eenmaal per jaar.

 

Onderwerpen Particuliere huishoudens: samenstelling Particuliere huishoudens: grootte
Totaal particuliere huishoudens Eenpersoonshuishouden Meerpersoonshuishouden Meerpersoonshuishouden
Totaal meerpersoonshuishoudens 2 personen 3 personen 4 personen 5 of meer personen
Leeftijd referentiepersoon Regio’s Perioden aantal
Totaal alle leeftijden Vlissingen 2014 21996 9263 12733 7452 2397 2129 755
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 17-11-2014
Gezondheidsmonitor; regio, 2012, bevolking van 19 jaar of ouder
Gewijzigd op 12 december 2013. Verschijningsfrequentie: Per vier jaar.
Onderwerpen Ervaren gezondheid (goed/zeer goed) Langdurige aandoeningen Functiebeperkingen Mantelzorg geven Rookgedrag Alcoholgebruik Overgewicht Lichamelijke activiteit
Eén of meer langdurige aandoeningen Eén of meer lichamelijke beperkingen Mantelzorger Rokers Zware drinker Ernstig overgewicht Voldoet aan norm gezond bewegen
Cijfersoort Percentages Percentages Percentages Percentages Percentages Percentages Percentages Percentages
Leeftijd Regio’s Perioden %
Totaal Vlissingen 2012 73.1 60.9 17.4 10.9 24.4 10.1 12.5 .
19 tot 65 jaar Vlissingen 2012 79.5 53.3 11.8 10.6 27.7 11.5 12.0 .
65 jaar of ouder Vlissingen 2012 54.1 85.6 34.0 11.6 14.4 5.5 14.1 .
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Mileu, Gemeenschappelijke Gezondheidsdiensten, 17-11-2014
Energieverbruik particuliere woningen; woningtype en regio’s
Gewijzigd op 28 februari 2014. Verschijningsfrequentie: Per jaar.
Onderwerpen Gemiddeld aardgasverbruik Gemiddeld elektriciteitsverbruik
Totaal Naar woningtype Percentage woningen met stadsverwarming Totaal Naar woningtype
Appartement Tussenwoning Hoekwoning Twee-onder-één-kap woning Vrijstaande woning Appartement Tussenwoning Hoekwoning Twee-onder-één-kap woning Vrijstaande woning
Regio’s Perioden m3 % kWh
Vlissingen 2010 1650 1250 1550 1800 2000 2400 0.0 2850 2100 3000 3050 3450 4050
2011 1300 1050 1250 1400 1550 1900 0.0 2800 2050 2950 3050 3450 4100
2012* 1350 1100 1300 1500 1650 1950 0.0 2750 2050 2900 2950 3350 3950
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 17-11-2014
Geregistreerde criminaliteit; soort misdrijf en regio (indeling 2014)
Gewijzigd op 28 maart 2014. Verschijningsfrequentie: Tweemaal per jaar.
Perioden 2013*
Onderwerpen Geregistreerde misdrijven Opgehelderde misdrijven Geregistreerde verdachten
Totaal geregistreerde misdrijven % van totaal geregistreerde misdrijven Per 1 000 inwoners Totaal opgehelderde misdrijven % van totaal geregistreerde misdrijven Totaal geregistreerde verdachten Totaal mannen Totaal vrouwen Meerderjarige verdachten Minderjarige verdachten Verdachten geslacht en leeftijd onbekend
Totaal Mannen Vrouwen Totaal Jongens Meisjes
Regio’s Soort misdrijf aantal % per 1 000 inwoners aantal % aantal
Vlissingen Misdrijven, totaal 2985 100 67.2 780 26.1 1015 820 190 880 725 155 130 95 35 0
1 Vermogensmisdrijven 1485 50 33.5 215 14.6 310 210 100 260 175 80 50 35 20
2 Vernielingen, misdr.openb.orde/gezag 605 20 13.7 105 17.0 140 120 20 105 90 15 35 25 10 0
3 Gewelds- en seksuele misdrijven 380 13 8.5 190 50.4 245 215 30 220 195 25 25 20 5 0
4 Misdrijven WvSr (overig) 30 1 . 20 64.5 20 20 5 20 20 0 0 0
5 Verkeersmisdrijven 400 13 9.0 185 46.8 185 155 25 180 155 25 5 5 0
6 Drugsmisdrijven 50 2 . 40 73.1 80 70 10 75 65 5 5 5 0
7 (Vuur)wapenmisdrijven 20 1 . 15 73.7 25 20 0 20 15 0 5 5
9 Misdrijven overige wetten 10 0 . 10 75.0 10 10 0 10 5 0 0 0
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 17-11-2014
Geregistreerde diefstallen; diefstallen en verdachten regio (indeling 2014)
Gewijzigd op 28 maart 2014. Verschijningsfrequentie: Tweemaal per jaar.
Periode 2013*
Gebruik van geweld Alle diefstallen Diefstallen zonder geweld
Regio’s Onderwerpen Soort diefstal Alle diefstallen Diefstal van fiets Diefstal uit/vanaf personenauto Diefstal/inbraak uit woning Alle diefstallen Diefstal van fiets Diefstal uit/vanaf personenauto Diefstal/inbraak uit woning
Vlissingen Geregistreerde diefstallen Totaal geregistreerde diefstallen aantal 1405 280 100 215 1355 280 100 215
% van totaal geregistreerde diefstallen % 100.0 20.0 7.0 15.0 96.0 20.0 7.0 15.0
Per 1 000 inwoners per 1 000 inwoners 31.6 6.3 2.2 4.9 30.4 6.3 2.2 4.8
Opgehelderde diefstallen Totaal opgehelderde diefstallen aantal 180 10 0 10 170 10 0 10
% van totaal geregistreerde diefstallen % 12.9 3.2 2.0 5.5 12.7 3.2 2.0 5.1
Geregistreerde verdachten Totaal geregistreerde verdachten aantal 265 10 5 20 235 10 5 15
Totaal mannen 180 10 5 20 150 10 5 15
Totaal vrouwen 85 0 0 85 0 0
Meerderjarige verdachten Totaal 220 10 5 15 195 10 5 10
Mannen 150 10 5 15 130 10 5 10
Vrouwen 70 0 0 65 0 0
Minderjarige verdachten Totaal 45 5 5 40 5 5
Jongens 30 5 5 20 5 5
Meisjes 20 20
Verdachten geslacht en leeftijd onbekend
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 17-11-2014
WWB-uitkeringen; uitkeringsgrondslag, regio’s
Gewijzigd op 31 oktober 2014. Verschijningsfrequentie: Per maand.
Onderwerpen Aantal WWB-uitkeringen WWB-uitkeringen naar uitkeringsgrondslag
Norm alleenstaande Norm alleenstaande ouder Norm (echt)paar
Uitkeringen in relatie met de AOW Uitkeringen totaal Aan personen tot de AOW-leeftijd Aan personen vanaf de AOW-leeftijd Uitkeringen totaal Aan personen tot de AOW-leeftijd Aan personen vanaf de AOW-leeftijd Uitkeringen totaal Aan personen tot de AOW-leeftijd Aan personen vanaf de AOW-leeftijd Uitkeringen totaal Aan personen tot de AOW-leeftijd Aan personen vanaf de AOW-leeftijd
Regio’s Perioden aantal
Vlissingen 2013 juli** 1680 1570 110 1150 1070 70 360 360 0 170 130 40
2013 augustus** 1700 1590 110 1160 1090 70 370 370 0 170 130 40
2013 september** 1710 1600 110 1160 1090 70 370 370 0 180 140 40
2013 oktober** 1740 1630 120 1190 1120 70 370 370 0 180 140 40
2013 november** 1770 1650 120 1210 1130 80 370 370 0 180 140 40
2013 december** 1790 1670 120 1230 1150 80 380 380 0 190 140 40
2014 januari** 1810 1690 120 1230 1150 80 380 380 190 150 40
2014 februari** 1820 1700 120 1230 1160 80 380 380 200 160 40
2014 maart** 1830 1710 120 1260 1180 80 380 380 190 150 40
2014 april** 1840 1720 120 1250 1180 80 390 390 190 150 40
2014 mei** 1830 1710 120 1250 1170 80 390 390 180 140 40
2014 juni* . . . . . . . . . . . .
2014 juli* . . . . . . . . . . . .
2014 augustus* . . . . . . . . . . . .
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 17-11-2014
Werkloosheidswet, uitkeringen naar regio, leeftijd en geslacht
Gewijzigd op 14 november 2014. Verschijningsfrequentie: Per kwartaal.
Onderwerpen WW-uitkeringen begin van de periode Instroom WW-uitkeringen, totaal Uitstroom WW-uitkeringen naar duur WW-uitkeringen einde van de periode
Uitstroom WW-uitkeringen, totaal
Leeftijd Totaal leeftijd Totaal leeftijd Totaal leeftijd Totaal leeftijd
Geslacht Mannen en vrouwen Mannen en vrouwen Mannen en vrouwen Mannen en vrouwen
Regio’s Perioden aantal
Vlissingen 2014 1e kwartaal 1340 480 530 1290
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 17-11-2014
Motorvoertuigen; voertuigtype, postcode en regio’s, 1 januari
Gewijzigd op 08 augustus 2014. Verschijningsfrequentie: Per jaar.
Onderwerpen Voertuigtypen per 1 januari
Totaal alle voertuigtypen Personenauto’s Bedrijfsvoertuigen Motortweewielers Bromfietsen
Totaal bedrijfsauto’s Bedrijfsmotorvoertuigen Aanhangwagens en opleggers Alle voertuigen met bromfietskenteken Snorfietsen Bromfietsen Brommobielen Overige
Totaal bedrijfsmotorvoertuigen Bestelauto’s Vrachtauto’s Trekkers Speciale voertuigen Autobussen Totaal aanhangwagens en opleggers Aanhangers Opleggers
Regio’s Perioden aantal
Vlissingen 2014 29820 19669 4456 1790 1428 82 63 210 7 2666 2095 571 1884 3811 2087 1664 44 16
RDW/CBS. 17-11-2014
Regionale prognose kerncijfers; 2011-2040
Gewijzigd op 03 oktober 2013. Verschijningsfrequentie: Stopgezet.
Onderwerpen Totale bevolking Bevolking naar herkomstgroepering Levendgeborenen Overledenen Immigratie Emigratie inclusief correcties Vestigers uit andere gemeente Vertrekkers naar andere gemeente
Autochtonen Niet-westerse allochtonen Westerse allochtonen
Totaal 1e en 2e generatie Totaal 1e en 2e generatie
Regio’s (situatie 2011) Perioden x 1 000
Vlissingen 2015 45.6 34.6 4.8 6.1 0.4 0.5 0.6 0.3 1.8 2.0
2020 45.7 33.9 5.2 6.6 0.5 0.5 0.6 0.4 1.6 1.9
2030 46.4 32.7 6.1 7.6 0.5 0.6 0.6 0.3 1.9 2.0
2040 47.1 31.5 7.0 8.6
CBS/PBL. 17-11-2014
Inkomen van particuliere huishoudens met inkomen naar kenmerken en regio
Gewijzigd op 24 oktober 2013. Verschijningsfrequentie: Eenmaal per jaar.
Scroll naar rechts voor meer cijfers >>
Perioden 2011
Kenmerken van het huishouden Huishouden met 1 persoon met inkomen Huishouden met 2 personen met inkomen Huishouden met 3 personen met inkomen Huishouden met >= 4 personen met inkomen 1 Inkomen uit arbeid 1.3 Overig inkomen uit arbeid 2 Inkomen uit eigen onderneming 1e 10%-groep besteedbaar inkomen 2e 10%-groep besteedbaar inkomen 3e 10%-groep besteedbaar inkomen 4e 10%-groep besteedbaar inkomen 5e 10%-groep besteedbaar inkomen 6e 10%-groep besteedbaar inkomen 7e 10%-groep besteedbaar inkomen 8e 10%-groep besteedbaar inkomen 9e 10%-groep besteedbaar inkomen 10e 10%-groep besteedbaar inkomen 1e 25%-groep besteedbaar inkomen 2e 25%-groep besteedbaar inkomen 3e 25%-groep besteedbaar inkomen 4e 25%-groep besteedbaar inkomen 1e 10%-groep gestandaardiseerd inkomen 2e 10%-groep gestandaardiseerd inkomen 3e 10%-groep gestandaardiseerd inkomen 4e 10%-groep gestandaardiseerd inkomen 5e 10%-groep gestandaardiseerd inkomen 6e 10%-groep gestandaardiseerd inkomen 7e 10%-groep gestandaardiseerd inkomen 8e 10%-groep gestandaardiseerd inkomen 9e 10%-groep gestandaardiseerd inkomen 10e 10%-groep gestandaardiseerd inkomen 1e 25%-groep gestandaardiseerd inkomen 2e 25%-groep gestandaardiseerd inkomen 3e 25%-groep gestandaardiseerd inkomen 4e 25%-groep gestandaardiseerd inkomen
Populatie Particuliere huishoudens incl. studenten Particuliere huishoudens excl. studenten Particuliere huishoudens incl. studenten Particuliere huishoudens excl. studenten Particuliere huishoudens incl. studenten Particuliere huishoudens excl. studenten Particuliere huishoudens incl. studenten Particuliere huishoudens excl. studenten Particuliere huishoudens incl. studenten Particuliere huishoudens excl. studenten Particuliere huishoudens incl. studenten Particuliere huishoudens excl. studenten Particuliere huishoudens incl. studenten Particuliere huishoudens excl. studenten Particuliere huishoudens incl. studenten Particuliere huishoudens excl. studenten Particuliere huishoudens incl. studenten Particuliere huishoudens excl. studenten Particuliere huishoudens incl. studenten Particuliere huishoudens excl. studenten Particuliere huishoudens incl. studenten Particuliere huishoudens excl. studenten Particuliere huishoudens incl. studenten Particuliere huishoudens excl. studenten Particuliere huishoudens incl. studenten Particuliere huishoudens excl. studenten Particuliere huishoudens incl. studenten Particuliere huishoudens excl. studenten Particuliere huishoudens incl. studenten Particuliere huishoudens excl. studenten Particuliere huishoudens incl. studenten Particuliere huishoudens excl. studenten Particuliere huishoudens incl. studenten Particuliere huishoudens excl. studenten Particuliere huishoudens incl. studenten Particuliere huishoudens excl. studenten Particuliere huishoudens incl. studenten Particuliere huishoudens excl. studenten Particuliere huishoudens incl. studenten Particuliere huishoudens excl. studenten Particuliere huishoudens incl. studenten Particuliere huishoudens excl. studenten Particuliere huishoudens incl. studenten Particuliere huishoudens excl. studenten Particuliere huishoudens incl. studenten Particuliere huishoudens excl. studenten Particuliere huishoudens incl. studenten Particuliere huishoudens excl. studenten Particuliere huishoudens incl. studenten Particuliere huishoudens excl. studenten Particuliere huishoudens incl. studenten Particuliere huishoudens excl. studenten Particuliere huishoudens incl. studenten Particuliere huishoudens excl. studenten Particuliere huishoudens incl. studenten Particuliere huishoudens excl. studenten Particuliere huishoudens incl. studenten Particuliere huishoudens excl. studenten Particuliere huishoudens incl. studenten Particuliere huishoudens excl. studenten Particuliere huishoudens incl. studenten Particuliere huishoudens excl. studenten Particuliere huishoudens incl. studenten Particuliere huishoudens excl. studenten Particuliere huishoudens incl. studenten Particuliere huishoudens excl. studenten Particuliere huishoudens incl. studenten Particuliere huishoudens excl. studenten Particuliere huishoudens incl. studenten Particuliere huishoudens excl. studenten
Onderwerpen Huishoudens met inkomen Gemiddeld besteedbaar inkomen Mediaan besteedbaar inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen Mediaan gestandaardiseerd inkomen Huishoudens met inkomen Gemiddeld besteedbaar inkomen Mediaan besteedbaar inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen Mediaan gestandaardiseerd inkomen Huishoudens met inkomen Gemiddeld besteedbaar inkomen Mediaan besteedbaar inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen Mediaan gestandaardiseerd inkomen Huishoudens met inkomen Gemiddeld besteedbaar inkomen Mediaan besteedbaar inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen Mediaan gestandaardiseerd inkomen Huishoudens met inkomen Gemiddeld besteedbaar inkomen Mediaan besteedbaar inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen Mediaan gestandaardiseerd inkomen Huishoudens met inkomen Gemiddeld besteedbaar inkomen Mediaan besteedbaar inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen Mediaan gestandaardiseerd inkomen Huishoudens met inkomen Gemiddeld besteedbaar inkomen Mediaan besteedbaar inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen Mediaan gestandaardiseerd inkomen Huishoudens met inkomen Gemiddeld besteedbaar inkomen Mediaan besteedbaar inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen Mediaan gestandaardiseerd inkomen Huishoudens met inkomen Gemiddeld besteedbaar inkomen Mediaan besteedbaar inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen Mediaan gestandaardiseerd inkomen Huishoudens met inkomen Gemiddeld besteedbaar inkomen Mediaan besteedbaar inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen Mediaan gestandaardiseerd inkomen Huishoudens met inkomen Gemiddeld besteedbaar inkomen Mediaan besteedbaar inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen Mediaan gestandaardiseerd inkomen Huishoudens met inkomen Gemiddeld besteedbaar inkomen Mediaan besteedbaar inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen Mediaan gestandaardiseerd inkomen Huishoudens met inkomen Gemiddeld besteedbaar inkomen Mediaan besteedbaar inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen Mediaan gestandaardiseerd inkomen Huishoudens met inkomen Gemiddeld besteedbaar inkomen Mediaan besteedbaar inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen Mediaan gestandaardiseerd inkomen Huishoudens met inkomen Gemiddeld besteedbaar inkomen Mediaan besteedbaar inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen Mediaan gestandaardiseerd inkomen Huishoudens met inkomen Gemiddeld besteedbaar inkomen Mediaan besteedbaar inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen Mediaan gestandaardiseerd inkomen Huishoudens met inkomen Gemiddeld besteedbaar inkomen Mediaan besteedbaar inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen Mediaan gestandaardiseerd inkomen Huishoudens met inkomen Gemiddeld besteedbaar inkomen Mediaan besteedbaar inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen Mediaan gestandaardiseerd inkomen Huishoudens met inkomen Gemiddeld besteedbaar inkomen Mediaan besteedbaar inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen Mediaan gestandaardiseerd inkomen Huishoudens met inkomen Gemiddeld besteedbaar inkomen Mediaan besteedbaar inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen Mediaan gestandaardiseerd inkomen Huishoudens met inkomen Gemiddeld besteedbaar inkomen Mediaan besteedbaar inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen Mediaan gestandaardiseerd inkomen Huishoudens met inkomen Gemiddeld besteedbaar inkomen Mediaan besteedbaar inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen Mediaan gestandaardiseerd inkomen Huishoudens met inkomen Gemiddeld besteedbaar inkomen Mediaan besteedbaar inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen Mediaan gestandaardiseerd inkomen Huishoudens met inkomen Gemiddeld besteedbaar inkomen Mediaan besteedbaar inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen Mediaan gestandaardiseerd inkomen Huishoudens met inkomen Gemiddeld besteedbaar inkomen Mediaan besteedbaar inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen Mediaan gestandaardiseerd inkomen Huishoudens met inkomen Gemiddeld besteedbaar inkomen Mediaan besteedbaar inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen Mediaan gestandaardiseerd inkomen Huishoudens met inkomen Gemiddeld besteedbaar inkomen Mediaan besteedbaar inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen Mediaan gestandaardiseerd inkomen Huishoudens met inkomen Gemiddeld besteedbaar inkomen Mediaan besteedbaar inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen Mediaan gestandaardiseerd inkomen Huishoudens met inkomen Gemiddeld besteedbaar inkomen Mediaan besteedbaar inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen Mediaan gestandaardiseerd inkomen Huishoudens met inkomen Gemiddeld besteedbaar inkomen Mediaan besteedbaar inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen Mediaan gestandaardiseerd inkomen Huishoudens met inkomen Gemiddeld besteedbaar inkomen Mediaan besteedbaar inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen Mediaan gestandaardiseerd inkomen Huishoudens met inkomen Gemiddeld besteedbaar inkomen Mediaan besteedbaar inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen Mediaan gestandaardiseerd inkomen Huishoudens met inkomen Gemiddeld besteedbaar inkomen Mediaan besteedbaar inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen Mediaan gestandaardiseerd inkomen Huishoudens met inkomen Gemiddeld besteedbaar inkomen Mediaan besteedbaar inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen Mediaan gestandaardiseerd inkomen Huishoudens met inkomen Gemiddeld besteedbaar inkomen Mediaan besteedbaar inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen Mediaan gestandaardiseerd inkomen Huishoudens met inkomen Gemiddeld besteedbaar inkomen Mediaan besteedbaar inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen Mediaan gestandaardiseerd inkomen Huishoudens met inkomen Gemiddeld besteedbaar inkomen Mediaan besteedbaar inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen Mediaan gestandaardiseerd inkomen Huishoudens met inkomen Gemiddeld besteedbaar inkomen Mediaan besteedbaar inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen Mediaan gestandaardiseerd inkomen Huishoudens met inkomen Gemiddeld besteedbaar inkomen Mediaan besteedbaar inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen Mediaan gestandaardiseerd inkomen Huishoudens met inkomen Gemiddeld besteedbaar inkomen Mediaan besteedbaar inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen Mediaan gestandaardiseerd inkomen Huishoudens met inkomen Gemiddeld besteedbaar inkomen Mediaan besteedbaar inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen Mediaan gestandaardiseerd inkomen Huishoudens met inkomen Gemiddeld besteedbaar inkomen Mediaan besteedbaar inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen Mediaan gestandaardiseerd inkomen Huishoudens met inkomen Gemiddeld besteedbaar inkomen Mediaan besteedbaar inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen Mediaan gestandaardiseerd inkomen Huishoudens met inkomen Gemiddeld besteedbaar inkomen Mediaan besteedbaar inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen Mediaan gestandaardiseerd inkomen Huishoudens met inkomen Gemiddeld besteedbaar inkomen Mediaan besteedbaar inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen Mediaan gestandaardiseerd inkomen Huishoudens met inkomen Gemiddeld besteedbaar inkomen Mediaan besteedbaar inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen Mediaan gestandaardiseerd inkomen Huishoudens met inkomen Gemiddeld besteedbaar inkomen Mediaan besteedbaar inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen Mediaan gestandaardiseerd inkomen Huishoudens met inkomen Gemiddeld besteedbaar inkomen Mediaan besteedbaar inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen Mediaan gestandaardiseerd inkomen Huishoudens met inkomen Gemiddeld besteedbaar inkomen Mediaan besteedbaar inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen Mediaan gestandaardiseerd inkomen Huishoudens met inkomen Gemiddeld besteedbaar inkomen Mediaan besteedbaar inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen Mediaan gestandaardiseerd inkomen Huishoudens met inkomen Gemiddeld besteedbaar inkomen Mediaan besteedbaar inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen Mediaan gestandaardiseerd inkomen Huishoudens met inkomen Gemiddeld besteedbaar inkomen Mediaan besteedbaar inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen Mediaan gestandaardiseerd inkomen Huishoudens met inkomen Gemiddeld besteedbaar inkomen Mediaan besteedbaar inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen Mediaan gestandaardiseerd inkomen Huishoudens met inkomen Gemiddeld besteedbaar inkomen Mediaan besteedbaar inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen Mediaan gestandaardiseerd inkomen Huishoudens met inkomen Gemiddeld besteedbaar inkomen Mediaan besteedbaar inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen Mediaan gestandaardiseerd inkomen Huishoudens met inkomen Gemiddeld besteedbaar inkomen Mediaan besteedbaar inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen Mediaan gestandaardiseerd inkomen Huishoudens met inkomen Gemiddeld besteedbaar inkomen Mediaan besteedbaar inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen Mediaan gestandaardiseerd inkomen Huishoudens met inkomen Gemiddeld besteedbaar inkomen Mediaan besteedbaar inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen Mediaan gestandaardiseerd inkomen Huishoudens met inkomen Gemiddeld besteedbaar inkomen Mediaan besteedbaar inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen Mediaan gestandaardiseerd inkomen Huishoudens met inkomen Gemiddeld besteedbaar inkomen Mediaan besteedbaar inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen Mediaan gestandaardiseerd inkomen Huishoudens met inkomen Gemiddeld besteedbaar inkomen Mediaan besteedbaar inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen Mediaan gestandaardiseerd inkomen Huishoudens met inkomen Gemiddeld besteedbaar inkomen Mediaan besteedbaar inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen Mediaan gestandaardiseerd inkomen Huishoudens met inkomen Gemiddeld besteedbaar inkomen Mediaan besteedbaar inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen Mediaan gestandaardiseerd inkomen Huishoudens met inkomen Gemiddeld besteedbaar inkomen Mediaan besteedbaar inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen Mediaan gestandaardiseerd inkomen Huishoudens met inkomen Gemiddeld besteedbaar inkomen Mediaan besteedbaar inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen Mediaan gestandaardiseerd inkomen Huishoudens met inkomen Gemiddeld besteedbaar inkomen Mediaan besteedbaar inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen Mediaan gestandaardiseerd inkomen Huishoudens met inkomen Gemiddeld besteedbaar inkomen Mediaan besteedbaar inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen Mediaan gestandaardiseerd inkomen Huishoudens met inkomen Gemiddeld besteedbaar inkomen Mediaan besteedbaar inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen Mediaan gestandaardiseerd inkomen Huishoudens met inkomen Gemiddeld besteedbaar inkomen Mediaan besteedbaar inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen Mediaan gestandaardiseerd inkomen Huishoudens met inkomen Gemiddeld besteedbaar inkomen Mediaan besteedbaar inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen Mediaan gestandaardiseerd inkomen
Aantal huishoudens Relatief aantal huishoudens Aantal huishoudens Relatief aantal huishoudens Aantal huishoudens Relatief aantal huishoudens Aantal huishoudens Relatief aantal huishoudens Aantal huishoudens Relatief aantal huishoudens Aantal huishoudens Relatief aantal huishoudens Aantal huishoudens Relatief aantal huishoudens Aantal huishoudens Relatief aantal huishoudens Aantal huishoudens Relatief aantal huishoudens Aantal huishoudens Relatief aantal huishoudens Aantal huishoudens Relatief aantal huishoudens Aantal huishoudens Relatief aantal huishoudens Aantal huishoudens Relatief aantal huishoudens Aantal huishoudens Relatief aantal huishoudens Aantal huishoudens Relatief aantal huishoudens Aantal huishoudens Relatief aantal huishoudens Aantal huishoudens Relatief aantal huishoudens Aantal huishoudens Relatief aantal huishoudens Aantal huishoudens Relatief aantal huishoudens Aantal huishoudens Relatief aantal huishoudens Aantal huishoudens Relatief aantal huishoudens Aantal huishoudens Relatief aantal huishoudens Aantal huishoudens Relatief aantal huishoudens Aantal huishoudens Relatief aantal huishoudens Aantal huishoudens Relatief aantal huishoudens Aantal huishoudens Relatief aantal huishoudens Aantal huishoudens Relatief aantal huishoudens Aantal huishoudens Relatief aantal huishoudens Aantal huishoudens Relatief aantal huishoudens Aantal huishoudens Relatief aantal huishoudens Aantal huishoudens Relatief aantal huishoudens Aantal huishoudens Relatief aantal huishoudens Aantal huishoudens Relatief aantal huishoudens Aantal huishoudens Relatief aantal huishoudens Aantal huishoudens Relatief aantal huishoudens Aantal huishoudens Relatief aantal huishoudens Aantal huishoudens Relatief aantal huishoudens Aantal huishoudens Relatief aantal huishoudens Aantal huishoudens Relatief aantal huishoudens Aantal huishoudens Relatief aantal huishoudens Aantal huishoudens Relatief aantal huishoudens Aantal huishoudens Relatief aantal huishoudens Aantal huishoudens Relatief aantal huishoudens Aantal huishoudens Relatief aantal huishoudens Aantal huishoudens Relatief aantal huishoudens Aantal huishoudens Relatief aantal huishoudens Aantal huishoudens Relatief aantal huishoudens Aantal huishoudens Relatief aantal huishoudens Aantal huishoudens Relatief aantal huishoudens Aantal huishoudens Relatief aantal huishoudens Aantal huishoudens Relatief aantal huishoudens Aantal huishoudens Relatief aantal huishoudens Aantal huishoudens Relatief aantal huishoudens Aantal huishoudens Relatief aantal huishoudens Aantal huishoudens Relatief aantal huishoudens Aantal huishoudens Relatief aantal huishoudens Aantal huishoudens Relatief aantal huishoudens Aantal huishoudens Relatief aantal huishoudens Aantal huishoudens Relatief aantal huishoudens Aantal huishoudens Relatief aantal huishoudens Aantal huishoudens Relatief aantal huishoudens Aantal huishoudens Relatief aantal huishoudens Aantal huishoudens Relatief aantal huishoudens Aantal huishoudens Relatief aantal huishoudens Aantal huishoudens Relatief aantal huishoudens Aantal huishoudens Relatief aantal huishoudens Aantal huishoudens Relatief aantal huishoudens Aantal huishoudens Relatief aantal huishoudens Aantal huishoudens Relatief aantal huishoudens Aantal huishoudens Relatief aantal huishoudens
Regio’s x 1 000 % 1 000 euro x 1 000 % 1 000 euro x 1 000 % 1 000 euro x 1 000 % 1 000 euro x 1 000 % 1 000 euro x 1 000 % 1 000 euro x 1 000 % 1 000 euro x 1 000 % 1 000 euro x 1 000 % 1 000 euro x 1 000 % 1 000 euro x 1 000 % 1 000 euro x 1 000 % 1 000 euro x 1 000 % 1 000 euro x 1 000 % 1 000 euro x 1 000 % 1 000 euro x 1 000 % 1 000 euro x 1 000 % 1 000 euro x 1 000 % 1 000 euro x 1 000 % 1 000 euro x 1 000 % 1 000 euro x 1 000 % 1 000 euro x 1 000 % 1 000 euro x 1 000 % 1 000 euro x 1 000 % 1 000 euro x 1 000 % 1 000 euro x 1 000 % 1 000 euro x 1 000 % 1 000 euro x 1 000 % 1 000 euro x 1 000 % 1 000 euro x 1 000 % 1 000 euro x 1 000 % 1 000 euro x 1 000 % 1 000 euro x 1 000 % 1 000 euro x 1 000 % 1 000 euro x 1 000 % 1 000 euro x 1 000 % 1 000 euro x 1 000 % 1 000 euro x 1 000 % 1 000 euro x 1 000 % 1 000 euro x 1 000 % 1 000 euro x 1 000 % 1 000 euro x 1 000 % 1 000 euro x 1 000 % 1 000 euro x 1 000 % 1 000 euro x 1 000 % 1 000 euro x 1 000 % 1 000 euro x 1 000 % 1 000 euro x 1 000 % 1 000 euro x 1 000 % 1 000 euro x 1 000 % 1 000 euro x 1 000 % 1 000 euro x 1 000 % 1 000 euro x 1 000 % 1 000 euro x 1 000 % 1 000 euro x 1 000 % 1 000 euro x 1 000 % 1 000 euro x 1 000 % 1 000 euro x 1 000 % 1 000 euro x 1 000 % 1 000 euro x 1 000 % 1 000 euro x 1 000 % 1 000 euro x 1 000 % 1 000 euro x 1 000 % 1 000 euro x 1 000 % 1 000 euro x 1 000 % 1 000 euro x 1 000 % 1 000 euro x 1 000 % 1 000 euro x 1 000 % 1 000 euro x 1 000 % 1 000 euro x 1 000 % 1 000 euro
Vlissingen 10.6 49.6 20.0 18.1 18.4 17.1 10.1 48.6 20.5 18.5 18.9 17.4 8.8 41.1 36.4 34.2 24.4 22.8 8.7 41.9 36.5 34.2 24.5 22.9 1.4 6.7 46.7 44.4 25.8 24.7 1.4 6.8 46.8 44.5 25.9 24.7 0.6 2.6 54.7 53.9 26.5 26.0 0.6 2.7 54.8 54.0 26.6 26.0 10.9 50.8 33.0 31.4 22.9 21.7 10.6 50.9 33.5 31.9 23.2 21.9 0.2 1.0 42.7 41.9 27.9 27.3 0.2 1.0 43.1 41.9 28.1 27.4 1.6 7.6 41.7 38.0 27.4 24.8 1.6 7.7 41.7 38.0 27.5 24.8 2.3 10.7 7.9 10.1 7.8 9.3 2.5 12.0 9.6 12.0 9.5 11.7 2.5 11.6 15.2 15.3 14.7 15.0 2.5 11.9 16.3 16.3 15.5 15.9 2.5 11.6 18.7 18.6 17.2 17.9 2.3 11.1 19.6 19.6 17.7 18.6 2.4 11.2 22.4 22.4 18.8 17.6 2.3 11.2 23.3 23.3 19.2 18.0 2.4 11.3 26.4 26.4 20.6 19.7 2.3 11.1 27.3 27.3 21.1 20.3 2.3 10.9 31.2 31.1 22.5 22.3 2.2 10.6 32.0 32.0 22.8 22.9 2.2 10.3 36.4 36.3 24.8 25.3 2.1 10.1 37.1 37.0 25.2 25.8 2.1 9.7 42.7 42.5 28.1 29.0 2.0 9.4 43.3 43.2 28.4 29.3 1.7 7.8 51.8 51.4 32.3 30.8 1.6 7.7 52.5 52.1 32.5 31.0 1.1 5.0 76.6 68.5 47.3 42.9 1.0 4.9 77.6 69.3 47.9 43.3 6.1 28.7 13.1 14.6 12.6 13.6 6.2 29.7 14.0 15.3 13.4 14.2 5.9 27.6 23.5 23.4 19.4 19.4 5.8 27.6 24.4 24.3 19.7 19.9 5.6 26.1 35.1 34.8 24.3 23.6 5.3 25.5 35.8 35.5 24.6 24.0 3.8 17.5 56.9 51.6 35.7 32.8 3.6 17.2 57.6 52.3 36.1 33.0 2.2 10.1 8.6 9.6 7.1 8.9 2.4 11.5 10.8 11.9 8.7 10.8 2.4 11.1 16.7 14.4 13.5 13.5 2.2 10.7 17.7 15.1 14.2 14.2 2.4 11.2 20.2 16.8 15.9 15.9 2.3 11.0 21.0 17.3 16.3 16.3 2.5 11.5 23.0 23.2 17.8 17.8 2.4 11.4 23.8 24.0 18.2 18.2 2.3 10.9 26.9 26.7 19.8 19.9 2.3 10.9 27.4 27.2 20.3 20.3 2.3 10.7 30.5 30.1 22.2 22.1 2.2 10.7 31.3 30.8 22.6 22.6 2.3 10.5 35.0 34.1 24.8 24.8 2.2 10.3 35.6 34.6 25.3 25.2 2.1 9.9 40.4 39.1 28.2 28.2 2.0 9.6 41.0 39.7 28.6 28.5 1.8 8.3 47.6 45.9 33.2 33.0 1.7 8.1 48.2 46.4 33.6 33.4 1.2 5.8 68.4 61.1 49.1 43.2 1.2 5.6 69.3 61.9 49.8 43.7 5.7 26.6 14.2 14.2 11.4 12.9 5.8 27.8 15.4 15.0 12.3 13.5 6.0 28.2 24.1 22.9 18.3 18.2 5.8 27.8 24.8 23.8 18.7 18.6 5.6 26.3 33.8 33.1 24.2 24.0 5.4 25.9 34.5 33.8 24.6 24.4 4.1 18.9 52.6 48.3 37.0 33.3 3.9 18.5 53.1 48.7 37.4 33.6
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 17-11-2014